Trim Leader, a.s.

Trim Leader v regióne

Umiestnenie závodu v malebnej oblasti TurcaZačiatok činnosti Trim Leader, a.s. nebol len významným krokom pre spoločnosť samotnú a jej obchodných partnerov, ale priniesol nové a výrazné impulzy aj do života regionu Turca.

Bezpečnosť a životné prostredie

V roku 2000 bola v obci Koštany nad Turcom vybudovaná nová budova obsahujúca výrobnú halu i kancelárske priestory. Tento komplex spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na bezpečnosť a ekologickú prevádzku. Vzhľadom na zameranie výroby neprodukuje Trim Leader, a.s. žiadne nebezpečné alebo škodlivé odpadové látky, čo však zďaleka nie je všetko. Značné prostriedky sú vkladané do triedenia odpadov a ich ekologickej likvidácie, a to nielen v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, ale aj v rámci prísnych kritérií certifikácie ISO 14001 vyzdvihujúcej environmentálne aspekty výroby. Podobne ako materské spoločnosti Jonhson Controls Inc. a Toyota Boshoku, držitelia významných ocenení za prínos pre udržateľný rozvoj a energetickú efektivitu, aj Trim Leader, a.s. považuje ochranu a starostlivoť o prírodu a okolie za svoju priorituZáleží nám na prostredí okolo nás.

Dlhodobé ciele ochrany zdravia, bežpečnosti a životného prostredia

  1. Udržiavať environmentálny systém riadenia podľa ISO 14001
  2. Dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie požiadavky, ktoré sa zaviazala organizácia plniť
  3. Preventívnymi opatreniami zabraňovať vzniku mimoriadnej udalosti ako napr. znečistenie životného prostredia, ekologická havária, požiar, únik nebezpečných látok, smrteľný alebo ťažký pracovný úraz
  4. Realizovať Program odpadového hospodárstva s cieľom redukcie množstva odpadov a zabezpečenie ich maximálneho zhodnotenia
  5. Udržiavať zdravé pracovné prostredie pre všetkých svojich zamestnancov
  6. Šetriť pitnú vodu, plyn a elektrickú energiu
  7. Chrániť čistotu ovzdušia a vôd

Kontakt s okolím

Deň detí 2006 v Trim Leader, a.s.Naša spoločnosť je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne a so svojím aktuálnym stavom takmer 900 zamestnancov predstavuje výbornú pracovnú príležitosť pre ľudí z regiónu. Bez ohľadu na pracovné zameranie garantuje Trim Leader, a.s. zaujímavé finančné ohodnotenie, ale hlavne kvalitné, čisté, bezpečné a špičkovo vybavené pracovisko navrhnuté pre maximálnu efektivitu a produktivitu zamestnancov. V regióne, ktorý zažil kolaps niekdajších priemyselných gigantov ako ZŤS, je táto moderná výroba jediečnou možnosťou na nájdenie kvalitného zamestnania.

Deň detí 2006 v Trim Leader, a.s.V rámci nášho výrobného zamerania tvoríme technológie, ktoré sa dotýkajú ľudí. Veríme, že situácia ľudí navôkol sa zase týka nás. Aj preto sa usilujeme prekračovať pozíciu výrobného závodu a snažíme sa pomáhať tým, ktorí to v našom okolí práve potrebujú, či už sú to nemocnice, školy alebo detské zariadenia v regióne. Každoročne naviac spoločnosť organizuje Deň detí s dňom otvorených dverí s bohatým sprievodným programom, aby ľudia z okolia, mali možnosť nahliadnuť do zákulisia Trim Leader, a.s.

Komunitné projekty

Projekt BlueSkySpoločnosť Trim Leader, a.s. sa dlhodobo snaží pomáhať organizáciám v okolí, ktoré to práve potrebujú, ako sú nemocnice či zariadenia pre deti. Okrem finančnej pomoci sa aktívne zapájajú aj zamestnanci spoločnosti - napríklad v komunitnom projekte BlueSky, ktorý spoločnosť Johnson Controls Inc. realizuje po celom svete. Jeho cieľom je podporovať aktivity a neziskové organizácie, ktoré zlepšujú naše okolie a realizujú činnosti na ochranu prírody. Opiera sa o tri piliere firemnej stratégie udržateľnosti v záujme bezpečnosti a zdravia ďalších generácií:

V roku 2006 v rámci projektu BlueSky zrealizovali zamestnanci spoločnosti obnovu detského ihriska v martinskej fakultnej nemocnici - vybudovali nové oplotenie objektu a nové pieskovisko, opravili hojdačky, preliezky a lavičky. Dnes už rekonštruované ihrisko slúži deťom, ktoré práve musia tráviť čas v nemocnici.

Predtým Potom  
bluesky_b1.jpg
bluesky_b2.jpg
bluesky_b3.jpg
bluesky_b4.jpg
bluesky_a1.jpg
bluesky_a2.jpg
bluesky_a3.jpg
bluesky_a4.jpg
Zamestnanci Trim Leader, a.s. opravujú detské ihrisko pri martinskej fakultnej nemocnici